Ålands kommunförbunds vårstämma 20.5.2022

Publicerad 25.5.2022 09:54

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma 20.5.2022. Protokollet finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i Godby, Se även bilagan Meddelande från Ålands kommunförbund.

Publicerad 25.5.2022
Uppdaterad 25.5.2022