Wårdö Info december 2022

Wårdö Infos decembernummer finns nu att läsa, se bilaga.
Redaktören tackar för att ni hängt med det här året och hoppas vi ses igen 2023.
God Jul och Gott Nytt År!

PS. OBS RÄTTELSE! Datum för julmarknaden skall vara 17.12.2022 kl. 11-14.

Publicerad 1.12.2022
Uppdaterad 12.12.2022