Wårdö Info augusti 2023 samhällsinformation

Än är inte sommaren slut!
Wårdö Infos augustinummer har nu kommit ut.

Se bilaga.

Publicerad 1.8.2023
Uppdaterad 1.8.2023