Omsorgsnämndens möteskallelse 5.6.2023

Publicerad 1.6.2023 10:35

Omsorgsnämnden kallas till möte måndagen den 5 juni 2023 kl. 18.30 på Strömsgården.

Protokollet finns att läsa på kommunens hemsida tisdagen den 6 juni 2023.

Publicerad 1.6.2023
Uppdaterad 1.6.2023