Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämmans protokoll 3.12.2021

Publicerad 8.12.2021 11:46

Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma hade möte 3.12.2021. Bifogat finns förbundsstämmans protokoll.

Publicerad 8.12.2021
Uppdaterad 8.12.2021