Ålands kommunförbunds höststämma 19.11. 2021

Publicerad 29.11.2021 09:34

Meddelande från Ålands kommunförbunds höststämma 19 november 2021.

Protokollet finns tillgängligt på www.kommun.ax 

Publicerad 29.11.2021
Uppdaterad 29.11.2021