Skol- och bildningsnämnden 2020-2023

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Sjölund Carl-Gustav Backman-Boman Christina
Vice ordförande Påvals Marie-Louise Englund Siv
  Sjölund Maria Eriksson Lars-Erik
  Johansson Mikael Grandell Felicia
  Danielsson David Abrahamsson Göran
  Aakula Anna Weckman Mikael

 

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 13.4.2022