Omsorgsnämnden 2016-2019

Omsorgsnämnden handhar frågor som rör åldringsvård i kommunens regi.

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Ahlbäck Sarah Karlsson Katarina
Vice ordförande Granlid Maria Nordberg Susanne
  Bjurne Yngve Lundell Magnus

 

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018