Kommunstyrelsen 2020-2021

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Lindholm Mikael Sjölund Åsa
Vice ordförande Sjögren Fanny Björklund Mats
  Sjölund Carl-Gustav Eriksson Lars-Erik
  Lundell Magnus Granlid Maria
  Johansson Krister Danielsson Agnetha
  Olofsson Malin Grunér Pontus
  Lundell Solvita Diederichs-Mattsson Bethina

Vald av kommunfullmäktige § 5/13.1.2022, S.L fyllnadsval KF § 14 b/16.6.2022.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 20.6.2022