Kommunstyrelsen 2020-2021

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Lindholm Mikael Åsa Björklund
Vice ordförande Sjögren Fanny Björklund Mats
  Sjölund Carl-Gustav Eriksson Lars-Erik
  Lundell Magnus Granlid Maria
  Boman Gunilla Olofsson Malin
  Johansson Krister Grunér Pontus
  Valdmane Alda Diederichs-Mattsson Bethina

Vald av kommunfullmäktige § 5/8.1.2020.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 16.12.2020