Kommunfullmäktiges sammansättning 2020-2023

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Englund Anders  
Viceordförande Björklund Matilda  
  Abrahamsson Göran Skogberg Tage
  Aakula Anna Karlsson Katarina
  Johansson Mikael Danielsson Agneta
  Grunér Håkan Lundell Mikael
  Lönnström Gerd  
  Mattsson Anders  
  Skaglund Yvonne  

Efter val av kommunstyrelse för perioden 2022-2023 kommunfullmäktige § 5/13.1.2022. Samtliga fullmäktigeledamöter har valts från samma valmansförening; Vårdölistan. 
Val av ordförande för kommunfullmäktige år 2022 enligt kommunfullmäktige § 4/13.1.2022.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 14.6.2022