Kommunfullmäktiges sammansättning 2018-2019

  Ordinarie
Ordförande Englund Anders
Viceordförande Nordberg Susanne
  Sjölund Kaj-Gunnar
  Grunér Håkan
  Bjurne Yngve
  Elomaa-Andersson Marja
  Ahlbäck Sarah
  Lundell Mikael
  Skogberg Tage

Efter val av kommunstyrelse för perioden 2018-2019 kommunfullmäktige § 5/25.1.2018. Samtliga fullmäktigeledamöter har valts från samma valmansförening, Vårdölistan. 
Val av ordförande för kommunfullmäktige år 2018 enligt kommunfullmäktige.

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 29.1.2019