Byggnadstekniska nämnden 2016-2019

  Ordinarie Ersättare
Ordförande Englund Anders Sjölund Carl-Gustav
Viceordförande Lundell Magnus Danielsson Thobias
  Sjögren John Grunér Pontus
  Christenbrunn Dick Påvals Marcus
  Elomaa-Andersson Marja Erikson Matilda
  Valdmane Alda Boman Åsa
  Björklund Benita Björklund Åsa

 

Publicerad 6.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018