Farleden under Vårdöbron stängs av

Farleden under Vårdöbron i Vårdö och det omkringliggande vattenområdet stängs av för trafik från början av vecka 21 år 2017 fram till slutet av maj 2019 pga. brobyggnadsarbete.

Närmare information:
Projektchef Taneli Ala-Rakkola
Telefon +358 18 25000
E-post taneli.ala-rakkola@regeringen.ax

Publicerad 25.9.2018
Uppdaterad 13.11.2018