Såhär sorterar du på återvinningsstationerna

Restavfall

Med brännbart restavfall menas sådant som blir kvar när återanvändbart, återvinningsbart, komposterbart, farligt avfall, grovavfall och avfall för deponi har sorterats bort, som t ex blöjor, bindor, dammsugarpåsar, trasiga skor och kläder, tops, disktrasor, CD-/LP-skivor, video- och musikkassetter, prydnads- och leksaker etc, samt i avsaknad av lagligt ordnad återvinning, bekostad av producenterna, även sådant som papper, plast- och andra förpackningar.

Restavfallet som samlas in från hushållen bör vara de facto brännbart, så att det går att energiutvinna. Till exempel keramik, porslin, gips, glas och metall (sånt som brinner dåligt) bör ej lämnas som brännbart, och elektronik och farligt avfall (färg, kemikalier, batterier mm) får inte alls föras som restavfall för förbränning.

Producentansvar

Papper (kontorspapper, tidningar mm), förpackningar (av plast, kartong, glas, metall etc) samt elektronik, batterier, lampor, däck och fordon, lyder under producentansvar och hänvisas därför i första hand till den återvinning producenterna enligt lag ska ordna och bekosta via återförsäljarnas insamling.

På Åland är det landskapsregeringens miljöbyrå som har skyldighet att tillse att producenterna uppfyller det lagstadgade ansvaret för ordnandet och bekostandet av återvinningen av sitt avfall.

I avsaknad av ett fungerande producentansvar hamnar kostnaderna i strid med lag på kommunernas invånare. Kommunen tar fortsättningsvis ändå emot en del av detta avfall skilt utsorterat vid återvinningsstationerna, enligt nedan.

Papper

Papper har ett relativt högt återvinningsvärde. I pappersinsamlingskärlet kan läggas sådant som dags- och veckotidningar, postorder- och telefonkataloger, reklamblad, pocketböcker, kontors- och skrivarpapper, pappersark, kuvert etc.

Tänk på: Lägg inte plast- eller papperskassar bland tidningarna, dessa skall gå som brännbart restavfall (plastkassar) respektive kartong (papperskassar). På böcker med hård pärm måste du först ta bort pärmen, som skall gå som kartong.

Kartong och hård-/wellpapp

I kartong/wellpappinsamlingskärlet kan läggas kartonger, tetra (dryckesförpackningar i hårdpapp), flingpaket, tvättmedelspaket, wellpapp, present-/omslagspapper (kraftpapper), papperskassar och liknande.

Dela på förpackningar av flera material, som är lätt åtskiljbara (t ex plasten i bag-in-box), sortera vart material för sig. Går inte det, så sortera förpackningen efter det material som den till största del består av.

Tänk på: Töm bort eventuella matrester och annat innehåll ur förpackningarna. PLATTA TILL eller "vik ihop" kartonger så att det inte tar större utrymme än nödvändigt i transporterna, för både ekonomins och miljöns skull. 

Glas

I glasinsamlingskärlet kan läggas burkar och flaskor av färgat och ofärgat glas. Lägg dock INTE dricksglas, porslin, keramik, gips, kristall, fönster-/spegelglas, glödlampor, lysrör etc bland glas, i de fall glaset faktiskt går till återvinning. Dylikt (ej lampor) kan i övrigt hanteras som grov-/bland-/deponiavfall (för nedgrävning) vid Listersby återvinningscentral.

Glas tillverkas av sand och det faktiska återvinningsvärdet är måttligt. Materialet brinner dock dåligt, varför det med fördel ändå gärna sorteras bort från det brännbara restavfallet.

Tänk på: Töm förpackningen från eventuella matrester. Det räcker gott att bara skaka/skrapa eller snabbt skölja ur förpackningen med kallt vatten. Att rengöra den med varmvatten förtar miljönyttan.

Plast

OBS! Plast tas emot skilt endast vid Strömsby återvinningsstation, vid andra stationer sorteras plasten som brännbart restavfall.

Plast har ett relativt lågt återvinningsvärde men utgör en utmärkt energiråvara vid förbränning av restavfall för värmeutvinning i anläggning, med rening av rök från förbränningen. Plast får inte eldas eller brännas på öppen brasa, i egen eldstad eller på annat sätt utanför godkänd anläggning.

I plastinsamlingskärlet i Strömsby kan läggas förpackningar av hård plast såsom flaskor, burkar, dunkar och lock etc, men inte andra hårdplastprodukter såsom leksaker o dyl. Dessa kan inte materialåtervinnas och går istället, liksom även mjuk plast (foliefilm, påsar etc), alltid som brännbart restavfall för energiutvinning.

Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma, exempelvis metallhandtag läggs bland metallförpackningarna.

Tänk på: Töm bort eventuella matrester. Det räcker att bara skrapa eller snabbt skölja ur förpackningen med kallt vatten. Att rengöra den med varmt vatten eliminerar den redan måttliga miljönyttan.

Metall

Metall har ett både ekonomiskt och miljömässigt högt återvinningsvärde. I metallinsamlingskärlen läggs sådant som t ex konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, värmeljushållare samt mindre föremål av olika typer av metall, såsom (hand-) verktyg o dyl. Olika typer av metall går allt i samma insamling.

INTE större skrot eller skrymmande metallföremål, dylikt ska föras till Listersby återvinningscentral.

Tänk på: Töm förpackningar från sitt innehåll (matrester, färg, olja etc). Det räcker att bara skrapa eller snabbt skölja ur förpackningen med kallt vatten. Att rengöra den med varmvatten förtar miljönyttan.

Övrigt

Vid Vårdö ÅVC kan vid ordinarie öppethållning eller annars på begäran hållas öppet för avlämning av farligt avfall (färg, kemikalier etc) och grovsopor (trä, byggavfall, möbler, deponi), men också viss elektronik/vitvaror, däck och metallskrot, samt sådant som kan bedömas som återanvändbart; sådant som någon annan kan tänkas vilja ta hand om för att fortsätta använda. Möbler och byggmaterial i gott skick kan ha ett värde för återanvändning, men de får INTE lämnas vid återvinningsstationerna utan förs till bemannad ÅVC.

 

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 22.11.2022