Såhär sorterar du på återvinningsstationerna

Restavfall

I kontainern läggs brännbart restavfall (hushållssopor). Med restavfall menas avfall som inte går att sortera i någon annan fraktion, t.ex. förpackningar som inte går att rengöra, plastförpackningar, blöjor, bindor, dammsugarpåsar, trasiga skor och kläder, tops, disktrasor etc.
Restavfallet som samlas in från hushållen skall vara brännbart så att det går att energiutvinna. Kontrollera först om du kan lägga avfallet i någon fraktion för återvinning. Går inte detta, då är det restavfall. En förpackning som inte går att rengöra är också restavfall.

Tänk på:  I soppåsen för brännbart restavfall skall bara sådant kastas som inte går att återvinna. Sådant som klassas som farligt avfall hör inte hemma här.

Papper

I pappersinsamlingskärlet läggs dags- och veckotidningar, postorder- och telefonkataloger, pocketböcker, pappersark, kuvert etc.

Tänk på: Lägg inte plast- eller papperskassar bland tidningarna, dessa skall gå som brännbart restavfall (plastkassar) och kartong (papperskassar). På böcker med hård pärm måste du först ta bort pärmen, som skall gå som kartong.

Kartong och wellpapp

I kartong/wellpappinsamlingskärlet läggs kartonger, omslagspapper (kraftpapper), cornflakespaket, tvättmedelspaket, wellpapp, papperskassar och liknande förpackningar.
Dela på förpackningar av flera material, som är lätt åtskiljbara, sortera vart material för sig. Går inte det, så sortera förpackningen efter det material som den till största delen består av. Rengör förpackningen genom att ta bort eventuella matrester.

Glas

I glasinsamlingskärlet läggs endast burkar och flaskor av glas. Rengör glasförpackningen från eventuella matrester. Det behövs inte mycket vatten, använd gärna vattnet efter disken.
Lägg inte porslin, keramik, kristall, spegelglas, glödlampor, lysrör, fönsterglas bland det återvinningsbara förpackningsglaset.

Tänk på: Lock och kapsyler sorteras efter respektive material, hårdplast eller metall.

Plast

OBS! Plast sorteras endast i Strömsby återvinningsstation, vid andra stationer läggs plast i restavfall.
I plastinsamlingskärlet i Strömsby läggs förpackningar av hård plast såsom flaskor, burkar, dunkar och lock samt liknande förpackningar i hårdplast. Rengör plastförpackningen så som dunkar, burkar, flaskor, plastkorkar och lock.
Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma, exempelvis metallhandtag läggs bland metallförpackningarna.

Tänk på: Endast förpackningar av hårdplast, inte andra hårdplastprodukter så som diskborstar och leksaker.

Metall

I metallinsamlingskärlen läggs konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, värmeljushållare.
INTE skrymmande metallföremål, de ska till Listersby återvinningscentral.

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 18.4.2019