Återvinningsstationer i Vårdö

De finns återvinningsstationer i Simskäla, Sandö, Lövö, Strömsby, Vårdöby, Töftö, Listersby, Ängö och Vargata.

I återvinningsstationerna finns mottagning av restavfall, papper, wellpapp och kartong, glas, småmetall (inkl. aluminiumburkar) och plastförpackningar.
Läs mer under rubriken Sortering.

 

Återvinningscentralen i Listersby

Mottagning av:

  • stort blandavfall
  • metallskrot
  • träavfall
  • hushållsmaskiner
  • elektonik
  • farligt avfall.

I privata hushålls avfallshanteringsavgift ingår att det får avlämnas 1 m3 avfall eller ett bilsläp per månad.

 

Öppet

1.4-30.9 helgfria måndagar
kl. 18-20 och sista helgfria lördagen i månaden kl. 11-13.

1.10-31.3 mot beställning till ÅVC-ansvarige.

 

Avgifter

Renhållningsavgifterna hittar du i taxor och avgifter.

 

Kompostavdrag

För ett erhålla kompostavdrag, kontakta kommunteknikern.

 

Renhållning för företag

Företag ska ha egna kontrakt med avfallstransportör. Kommunens avfallstransportör är Ålands Renhållning AB tel. +358 18 27580 e-post: info@renhallningen.ax

Återvinningsstationer

Publicerad 31.10.2018
Uppdaterad 24.1.2019