Vårdnad och umgänge

Föräldrar som är gifta är båda vårdnadshavare till sitt gemensamma barn.

Föräldrar som inte är gifta med varandra kan komma överens om att båda är vårdnadshavare för barnet eller att endast den ena är vårdnadshavare.
Detta görs genom ett avtal som fastställs av barnatillsyningsmannen. Det samma gäller om familjeförhållandena förändras exempelvis genom en skilsmässa.

Man bör om möjligt sträva efter en frivillig överenskommelse mellan föräldrarna.  Då fastställs avtalet av barnatillsyningsmannen. Är detta inte möjligt avgörs ärendet av domstol. Domstolen begär då in utlåtande från socialnämnden.

För närmare information kontakta socialsekreteraren.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018