Information om Corona

Information om Corona vänligen kontakta tel 018-535 313, eller ÅHS sjukvårdsupplysning, tfn 018-538 500.

Moderskapsunderstöd

Är du en blivande eller nybliven mamma så har du rätt till moderskapsstöd.
Du har möjlighet att välja mellan moderskapslåda som innehåller barnkläder och barnvårdsprodukter, alternativt att få stödet i pengar, 224 €.

Den särskilda ansökningsblanketten fås från Rådgivningen och lämnas till kommunkansliet.
En läkare eller barnmorska skall ha intygat att uppgifterna om graviditet/nyfött barn stämmer.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018