Kommunkansliet håller öppet för bokade besök

Pga smittoläget bör alla personliga besök bokas på förhand. Det mesta går att sköta per tel. 018 47900 eller info[at]vardo.ax

Håll avstånd. Tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Färdtjänst enligt Lagen om service och stöd på grund av handikapp

Ett av kraven för att vara berättigad till färdtjänst enligt HSL är att du skall ha ett gravt handikapp, 4 §, som förväntas pågå under lång tid..

Ansökan om färdtjänst enligt HSL görs till kommunens socialsekreterare. Till ansökan bifogas ett läkarintyg.

Färdtjänsttagaren är berättigad till högst 18 enkelresor per månad, räknat per år. Självriskandelen för färdtjänsttagare enligt HSL följer den faktiska körsträckan, inte taxichaufförens taxor. Klienten betalar högst 4,50 euro per enkelresa. Systemet innebär att det för en tur och retur resa åtgår två enkelresor.

Publicerad 7.11.2018
Uppdaterad 7.11.2018