+A A-

Sally Salminen, författare


Född 25 april 1906, död 18 juli 1976.

”Ingen börd, ingen bildning, rikedom, sjönhet eller ära ingenting äger jag …Inte ens en liten smula sångröst. Men om jag skulle få bliva någonting högt. En riktigt stor författarinna skulle jag vilja bliva.
(Citat av Sally Salminen ur Upptäcktsresan (1966) s.100)


Sally Salminen (SS) föddes i Vårdö Vargata som den åttonde i en skara på tolv syskon. Hennes föräldrar Erika och Hindrik Salminen bedrev ett litet småbruk och fadern arbetade också som postförare. År 1913 drunknade han under en postfärd och modern Erika fick ensam axla ansvaret för sin stora familj.

SS drömde redan som flicka om att få utbilda sig och bli en stor författarinna. Efter folkskolan arbetade hon i kapten Lundqvists lanthandel i Vargata. Hon flyttade till Stockholm och tog plats som hemhjälp. Hon törstade efter kunskap och läste på fritiden korrespondenskurser.

År 1930 emigrerade SS till USA tillsammans med sin syster Aili och arbetade som hembiträde i New York. Hos syskonen Maize fick hon för första gången tid att förverkliga sin dröm om att bli romanförfattare. En resa tillbaka till hembygden inspirerade SS att börja skriva berättelsen om Katrina, kvinnan som hennes mor berättat om. I sin hemsocken hämtade hon inspiration till romankaraktärerna. Kvinnans många gånger svåra situation ställs i fokus.

Holger Schildts förlag utlyste tillsammans med ett svenskt förlag 1936 en romanpristävling. SS vann första pris med sitt manuskript till Katrina och blev berömd över en natt. Romanpriset gjorde det möjligt för SS att resa, studera och skriva. Ytterligare två romaner är väl värda att nämna. Prins Efflam (1953) skildrar en by i Frankrike där en flykting som senare visar sig vara en före detta SS-man slår sig ner. Vid havet (1963) beskriver en ung dansk folkskollärare som också har en gammal illgärning att sona och som han till slut blir tvungen att ta itu med.

Kanske intressantast ändå är att läsa hennes självbiografiska berättelser. Barndomens land (1948) handlar om hennes barndom. I den egentliga självbiografins första del, Upptäcktsresan (1966) skildras hennes ungdom och uppväxt och läsaren får samtidigt en ingående folklivsskildring. I Min amerikanska saga (1968) får vi läsa om det stora genombrottet.

Sally Salminen är Ålands mest kända författare. Hennes roman ”Katrina” (1936) har översatts till tjugotre språk. Nya upplagor trycks än idag.

Källor: Mariehamns stadsbiblioteks författarporträtt, Den åländska kvinnans historia 1700-1950 (1990) av Gyrid Högman samt Familjer och gårdar i Vårdö (2001) Håkan Skogsjö